Loading & unloading instructions

Losvoorwaarden

Binnenkort komt u goederen leveren bij Ayano.  Gelieve volgende regels in acht te nemen:

De chauffeur dient zich aan te melden bij de receptie aan de Brusselstraat 31, 2321 Meer.

De openingsuren zijn van 8.00 tot 17.00 u.  Tijdens de middag zijn we een half uur gesloten tussen 12.00 en 12.30 u

Bij de receptie zal de chauffeur een papier moeten ondertekenen waar onze interne regels vermeld zijn (zie verder).

Hij zal hier een kaai toegewezen krijgen waar hij kan lossen.  De vrachtwagens worden altijd langs achteren gelost, dus niet langs zijn.

Eens tegen de kaai geparkeerd zal de chauffeur een elektrische pompwagen ter beschikking krijgen om zelf de lading te lossen tot op de kade waarna onze magazijnier de goederen in het magazijn wegzet.

Unloading conditions

Soon you will deliver goods to Ayano. Please make sure you and your driver obey to the following rules:

The driver must register at the reception located at Brusselstraat 31, 2321 Meer.

Opening hours are from 8 a.m. to 5 p.m. During the afternoon we are closed for half an hour between 12.00 and 12.30

At the reception the driver will have to sign a paper with our internal rules (see below).

He will be assigned a dock where he can unload. The trucks are always unloaded from the rear, not from the side.

Once parked against the dock, the driver will be provided with an electric pallet truck to unload the cargo to the dock after which our forklift driver puts the goods away in the warehouse.

Laadvoorwaarden

Binnenkort komt u goederen afhalen bij Ayano.  Gelieve volgende regels in acht te nemen:

De chauffeur dient zich aan te melden bij de receptie aan de Brusselstraat 31, 2321 Meer.

De openingsuren zijn van 8.00 tot 17.00 u.  Tijdens de middag zijn we een half uur gesloten tussen 12.00 en 12.30 u

Bij de receptie zal de chauffeur een papier moeten ondertekenen waar onze interne regels vermeld zijn (zie verder).

Hij zal hier een kaai toegewezen krijgen waar hij kan laden.  De vrachtwagens worden altijd langs achteren geladen, dus niet langs zij.

Eens tegen de kaai geparkeerd zal de chauffeur een elektrische pompwagen ter beschikking krijgen om zelf de lading te laden van op de kade.  Onze magazijnier brengt de goederen zo kort mogelijk van het magazijn tot aan de laadkaai.

Volgende interne regels zijn van toepassing:

Loading conditions

Soon you will pick up goods from Ayano. Please make sure you and your driver obey to the following rules:

The driver must register at the reception located at Brusselstraat 31, 2321 Meer.

Opening hours are from 8 a.m. to 5 p.m. During the afternoon we are closed for half an hour between 12.00 and 12.30

At the reception the driver will have to sign a paper with our internal rules (see below).

He will be assigned a dock where he can unload. The trucks are always loaded from the rear, not from the side.

Once parked against the dock, the driver will be provided with an electric pallet truck to load the cargo which will be placed as close to the truck as possible by our forklift driver.

The following internal rules apply:

AYANO website asset

Cookies

We use cookies to ensure you have the best possible experience on our website.Preferences